กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 

ระดับความสำเร็จการนำส่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557
เวลา 11:07 น.

 

ระดับความสำเร็จการรับรอง
การบันทึกข้อมูล
การรับราชการปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557
เวลา 11:08 น.

 
 

  
ดูทั้งหมด  
คำถามที่ 1 : กรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password หรือ กรณี ลืมรหัสผ่าน จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร
คำถามที่ 2 : กรณีที่ พนักงานจ้างหรือพนักงานตามภารกิจต้องทำการบันทึกข้อมูลหรือไม่
คำถามที่ 3 : การกรอกข้อมูลอัตรากำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวมอัตราว่างหรือไม่ หรือ กรอกข้อมูลเฉพาะอัตราที่มีคนครอง
คำถามที่ 4 : กรณีตำแหน่งตามสายงานในระบบไม่ครบจะมีวิธีการอย่างไร
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้   (Online):  36 คน |  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด    |
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย